Micròmetre tèxtil no teixit

Micrómetro textil no tejido

Micròmetre tèxtil no teixit

Codi
3050NT
Sensibilitat 0,01 mm
Capacitat de mesura 12,5 mm

 

 

Aplicacions

Instrument de mesura digital per a la indústria tèxtil de sobretaula. Accionament per palanca. Permet conèixer l'espessor de diferents tèxtils “nonwovens”. El terme “nonwovens” representa aquells tèxtils que es produeixen mitjançant la unió per procediments mecànics, tèrmics o químics, però sense ser teixits i sense que sigui necessari convertir les fibres en fil.

Més informació

  • Determinació de l'espessor de tèxtils no teixits no voluminosos d'acord a la norma UNE EN ISO 9073 apartat 5.1
  • Desviació màxima de mesura: Segons DIN 878, ISO R 463
  • Pressió de mesura: 0,5KPa +/- 0,05 KPa
  • Superfície de mesura: 2500 mm2